Cập nhật các thiết bị Samsung?

Nhà sản xuất luôn định kỳ cập nhật những phần mềm của máy Samsung để có thể bổ sung tính năng tăng hiểu quả sử dụng của người dùng cũng như khắc phục những lỗi phần mềm khác trên hệ thống.

Để thực hiện các bạn thao tác như sau: Từ Màn hình chính > Cài đặt > Thông tin thiết bị > Cập nhật phần mềm > Cập nhật ngay.

Cập nhật các thiết bị Samsung

Cập nhật các thiết bị Samsung

Hi vọng với những chia sẽ trên có thể giúp các bạn sử dụng chiếc smartphone của mình 1 cách hiệu quả nhất!

About the Author

nvtrucbao@yahoo.com

Bình Luận

Tên

Email

Đường dẫn url

Nội dung

Call Now