Chụp màn hình bằng vuốt tay

Bạn có thể sử dụng tính năng nay đề chia sẻ 1 nội dung đang đọc cho bạn bè 1 cách nhanh chóng và vô cũng đơn giản hay là chỉ để lưu lại để có thể sử dụng về sau.

Để thực hiện các bạn từ màn hình chính > cài đặt > chuyển động và thao tác > vuốt lòng bàn tay. Đặt cạnh bàn tay lên màn hình và vuốt màn hình từ phải sang trái hoặc ngược lại để chụp

About the Author

nvtrucbao@yahoo.com

Bình Luận

Tên

Email

Đường dẫn url

Nội dung

Call Now