Cài các ứng dụng không rõ nguồn gốc

Mặc định bạn chỉ có thể cài các ứng dụng thông qua Google Play trên các thiết bị Samsung, để có thể cài các file APK thì bạn phải bật các ứng dụng không rõ nguồn gốc mới có thể cài đặt chúng.

Để có thể cài các file APK ngoài Google Store bạn thực hiện như sau: Từ Màn hình chính > Cài đặt > Màn hình khóa và bảo mật > Không rõ nguồn gốc > OK.

About the Author

nvtrucbao@yahoo.com

Bình Luận

Tên

Email

Đường dẫn url

Nội dung

Call Now