Cho hỏi mình muốn hạn chế sử dụng nút tăng/giảm âm lượng trên điện thoại J7 pro, sử dụng chức năng đó trên màn hình thì phải làm sao ạ?

Chào bạn,
Bạn giúp mình vào cài đặt > hỗ trợ > thao tác và tương tác > menu hỗ trợ > bật giúp mình > máy sẽ hiện hình tròn điều khiển trên màn hình bạn chòn vào > sẽ có mục âm thanh > bạn kéo thanh âm thanh tại đây nhé.
Thông tin đến bạn.

About the Author

nvtrucbao@yahoo.com

Bình Luận

Tên

Email

Đường dẫn url

Nội dung

Call Now