Bật chế độ tiết kiệm pin

Trong trường hợp điện thoại của bạn sắp hết pin và không đem theo sạc nhưng bạn vẫn có nhu cầu sử dụng các tác vụ cơ bản, bạn hãy bật chết độ tiết kiệm pin lên, khi đó điện thoại của bạn sẽ chuyển về chế độ đen trắng, giới hạn hiệu năng và tăng thời gian sử dụng pin lên nhiều lần.

Để thực hiện trên màn hình chính Ứng dụng > Cài đặt > Tiết kiệm pin > Chế độ tiết kiệm pin/ siêu tiết kiệm pin.

About the Author

nvtrucbao@yahoo.com

Bình Luận

Tên

Email

Đường dẫn url

Nội dung

Call Now