Dài 207.8 mm - Ngang 122.5 mm - Cao 98.6 mm

Call Now